Den första feng shui
Skolan i Skandinavien
20 år på marknaden

 

 

Det är en
Holistic Feng Shui
utbildning

som inte finns
någon annanstans.
Missa inte den!

 

 

 

 
Vi svarar på frågor och förklarar vår åsikt beträffande: begrepp " certifikat & diplom"
Från starten, BA Scandinavian School of Feng Shui, följer högskolors och europeisk utbildnings nomenklatur & terminologi och utbildar Diplomerade Feng Shui konsulter.
Detta innebär:
Efter genomgången utbildningen och godkänt projektarbetet erhåller man certifiering. Man blir certifierad feng shui konsult. Man kan stanna där eller fortsätta steg två.
 
ETT CERTIFIKAT
Etymologi av odret certifikat kommer från latin, certificare, som försäkrar om det vad har händ dvs. bevittnar sanningen t.ex. att man har godkänd utbildningens krav.
Konsultutbildning inom Holistic Feng Shui avslutas med certifikat.
Certifieringen berättigar till att erlägga examen. Examen består av en skriftlig del (teori och praktik), en muntlig del och inkluderar feng shui alla kunskaper, alla feng shui delar. Muntlig examen redovisar man inför en kommission som består av Skolans rektor och två andra personer som är kunniga inom ämnen. Alla examens moment omfattar hela feng shuis kunskap och är poängsatta. Man godkänner examen genom att uppnå ett antal poäng.
Examen är en prestation som bevisar att man kan sprida feng shui kunskaper.
Diplomerad feng shui konsult är den högsta graderingen inom feng shui utbildning i Sverige idag.
 
ETT DIPLOM
Ett diplom är en typ av bekräftelse om erhållen värdighet, fullgjord prestation. Diplom får man om man har gjort ett bra utförande. Inom utbildning diplom blir ett bevis att man får jobba med det man utbildade sig till och är oftast betygsatt.
 
Dem första Diplomerade Feng Shui Konsulter vid BA Scandinavian School of Feng Shui var examinerade av prof. Wang Yu De från Kina och hans signatur finns på deras diplom. Inte illa! Professor var mycket imponerad av deras kunskaper.
Korta kurser (kortare är 6 månader)
Efter kurser som är kortare än 6 månader lämnar vi en INTYG att man har genomgått respektive kurs.
 
BA Scandinavian School of Feng Shui; tel: 070 715 58 38; epost: info@fengshui868.com
All text och alla bilder © 1998-2016 BA Scandinavian School of Feng Shui....
All of Life Comes to All with Ease and Joy and Glory ...
Hemsida med feng shui