Den första feng shui
Skolan i Skandinavien
23 år på marknaden

 

 

 


 

Det är en
Holistic Feng Shui
utbildning

som inte finns
någon annanstans.
Missa inte den!


KORTA KURSER

 

SKANDINAVIENS DEN ENDA UTBILDNINGSFÖRETAG INOM HOLISTISK FENG SHUI
Syfte med våra utbildningar
Vår målsättning är att utbilda kunniga konsulter som kan bemöta dagens utmaningar. Vi vill utbilda erfarna rådgivare som kan hjälpa människor att ta steget vidare till ett liv med nya möjligheter.
Holistic Feng Shui Sweden, dotterföretag till, BA Scandinavian School of Feng Shui
undervisar enligt den traditionella kinesiska feng shui filosofin. Ett holistiskt förhållningssätt skapar mervärde i verksamheter genom att alltid sätta människan i centrum.
Vi utbildar kompetenta konsulter enligt den klassiska feng shui filosofin. Det är naturens krafter och energikvalitet i respektive väderstreck som ligger till grund för den. Energikvalitén i söder är inte likadant den energin som finns i norr. Det är självklarhet för oss också idag. Men allra viktigaste är, att konsulterna kan koppla ihop det traditionella tänkandet med dagens levnadsvillkor och förutsättningar. Dem hittar de mest effektiva och kraftfulla lösningarna, som passar i vår svenska miljö.
Holistic Feng Shui Sweden presenterar: Nya tidens feng shui konsultutbildning
Skolans utbildningsprogram
Utbildning ONLINE som kan man kombinera med IN-LIVE träffar.
Vi lanserar ett helt nytt utbildnings koncept. Konsulter efter denna utbildning kommer att kunna koppla feng shuis tänkande med coachning. Mycket innovativt sätt att tänka. Dessutom finns stor efterfråga för den typen av experter på arbetsmarknaden idag.
Den genuina utbildningen kopplar ihop det tusenåriga österländska vetandet med västerländska kunskaper och är anpassat till samhällets nuvarande behov och situation.
Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av feng shui, arkitektur, inredning samt till dig som vill utöka din kompetens avseende hälsofrämjande miljö genom att skapa en harmonisk och balanserad omgivning. Utbildningen är yrkesinriktad och ger dig grunder för att arbeta professionellt. Konsultutbildning innehåller ett starkt utvecklingsmoment och vänder sig till dig som vill gå vidare i ditt eget liv eller begrunda din livssituation, men samtidigt brinner för att hjälpa andra människor att uppnå samma mål.
Vi är ensamma om att utbilda inom Holistisc Feng Shui där människans är ALLTID i centrum. Oavsätt om det är inredning, bussnes feng shui, webbdesign, Feng Shui konst eller coachning det är MÄNNISKAN som är i centrum. Det är människan som ska få energi för att LEVA SINA DRÖMMAR.

SKOLANS STUDENTER UTVÄRDERAR VÅRA UTBILDNINGAR läs här...

Vi erbjuder också kortare feng shui kurser:
FENG SHUI i ditt liv - fyradagars kurs (länk till vänster)
Kursen är lämplig även för dig som är nyfiken på feng shui och vill gå en kortare feng shui kurs. Kursen är upplagt så att du får feng shui grundkunskaper, praktiska tips och blir inspirerad att använda feng shui i ditt liv. Efter kurser kommer du kunna tillämpa feng shui i eget hem, kontor, studio eller ateljé. På detta sätt kommer du att skapa en mer balanserad miljö där kreativitet kan uppnå sina höjder. Mer information om kursen "feng shui i ditt liv" se länk till vänster.
På begäran återupptar vi tredagars kurs
LYCKOPUNKTEN i ditt hem -
Betydelse, placering och lyckopunktens inredning
Alldeles speciell feng shui kurs som lär dig att skapa balans i ditt hem ur feng shui kunskaper men på ett nytt sätt. Denna kurs kopplar ihop intuitiv feng shui med icke verbala metoder som höjer medvetande. Kursen är lämplig även för dig som är nyfiken på feng shui ur ett perspektiv som betraktar feng shui som en av dem Kosmiska Lagar. Begrepp "Lyckopunkten" är skapat av Barbara Anna. Hon har presenterad denna filosofi i sin bok "Feng shui och människans inre kraft" (AnBas förlag,2007) .Unik och mycket givande kurs. Mycket omtyckt och uppskattad av kursdeltagare. Snabbt bokat.
Skolan är ensam på marknaden för att undervisa om Lyckopunkten.
Mer information om kursen "lyckopunkten i ditt hem" se länk till vänster.
 
 
BA Scandinavian School of Feng Shui; tel: 070 715 58 38; epost: info@fengshui868.com
All text och alla bilder © 1998-2016 BA Scandinavian School of Feng Shui....
All of Life Comes to All with Ease and Joy and Glory ...
Hemsida med feng shui